Stefan Sorpola

Specialområde: Förändringsledning, utveckling av styrning och ledning, ekonomistyrning

Drivkraft: Lösningsorienterad med fokus på utveckling på riktigt för uppdragsgivaren och att se människor växa och utvecklas

Antal år som konsult: 14 som konsult och 12 år i högsta ledningen i kommun och region

RESURS INOM:

Avancerat och utvecklingsorienterat ledningsstöd
Interimslösningar kan ofta vara ett bra sätt att kortsiktigt lösa ett kompetensbehov och samtidigt fokusera på utvecklingsarbete.

Stefans drivkraft och styrka är att utveckla människor och organisationer. Med stor erfarenhet skapar Stefan inspiration och engagemang och leder och utvecklar med ett holistiskt synsätt.

Utvecklande styrning och ledning kommun/region och dess bolag
Den offentliga verksamheten står inför mycket stora utmaningar kring kompetensförsörjning, ekonomiska utmaningar och snabba förändringar i omvärlden. Detta kräver en välutvecklad styrning och ledning som klarar att hålla i samtidigt som den driver utveckling.

Stefan har en bred kompetensbakgrund och har god insikt i komplexiteten i ledning i politiskt styrda organisationer och blir därmed snabbt produktiv i nya chefsroller.

Organisation kommun/region och dess bolag
Organisation och organisering behöver utvecklas i takt med en modern ledning och styrning. Om din organisation står inför en förändringsresa kan Stefans förmåga att tänka nytt tillsammans med andra och hans mod att agera vara det du söker för att kunna sätta riktning och skapa stabilitet samt nå i mål med en god organisationskultur.