Mikael Gustavsson Roxell

Specialområde: Ledningsstöd, Genomlysningar, Ledningsgruppsutveckling

Drivkraft: Att göra skillnad, på riktigt

Antal år som konsult: 4

Varför Public Partner: Att använda resurser effektivt är alltid viktigt för offentligt finansierade organisationer. Public Partner kan visa att det i samarbete med oss går att åstadkomma förändringar som spelar roll för ekonomi, medarbetarglädje och leveransen till medborgarna.

RESURS INOM:

Ledningsstöd
Ibland uppstår det behov av tillfälliga chefslösningar. Det kan bero på rekrytering eller krav på nya grepp i ledningsfunktionen. Ibland sker det snabbt och samtidigt behöver verksamheten rulla på i vardagen. Om du och organisationen behöver en erfaren linjechef som kan ta ansvar både för vardagen och för att organisationen förflyttas framåt, kan Mikael vara det ledningsstöd du behöver.

Genomlysningar och utredningar
Ibland behöver offentliga organisationer nya ögon som belyser verksamheten och ser potentiella utvecklingsmöjligheter och som föreslår konkreta förändringar för att exempelvis öka möjligheten till intern och extern samverkan. Mikael har en gedigen erfarenhet av att genomföra den här typen av uppdrag och är alltid träffsäker i sin leverans.

Förändringsledning, organisations- och ledningsgruppsutveckling
Offentliga organisationer behöver ständigt förnya sig för att kunna leverera inom ramen för det demokratiska uppdraget. Hur kan organisationen effektivt möta framtidens välfärdsuppdrag? Behöver du se över ledningsgruppens arbetssätt eller genomföra ett komplext förändringsarbete är Mikael en medspelare som kan leda förändringen samt ge dig strategiska och konkreta råd.