Rune Nordström

Rune är en drivande entreprenör med erfarenheter från styrelsearbete, företagsledning, marknad, samhälle och politik.

Under sina år som konsult har Rune arbetat med många olika typer av uppdrag. Det har bland annat handlat om ledning, styrning, strategi, opinionsbildning, varumärkesrådgivning, krishantering och kriskommunikation med mera. Uppdragsgivare har varit företag, organisationer och offentlig sektor.

Rune har under den största delen av sitt yrkesliv haft ledande befattningar bland annat som direktör på Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet och som informationschef på den statliga myndigheten Arbetslivsinstitutet.

Under några år var Rune hel- och deltidspolitiker i sin hemkommun Lidingö som kommunalråd, vice ordförande i kommunstyrelsen, ordförande i utbildningsnämnden med flera uppdrag.

Rune arbetar idag med rådgivning och stöd till ledningar i offentlig sektor, företag och organisationer inom affärsutveckling, strategi, interim management, varumärken och styrelseuppdrag.

Rune är också styrelseordförande i moderbolaget i Public Partner Group.