Att få andra att lyckas. Det är utmaningen som konsult. Men också belöningen.

Tillsammans med en kollega grundade jag Public Partner 2010. Då liksom nu är min drivkraft att stärka min uppdragsgivare. Huvudsaklig målgrupp är ledare i offentligt finansierade organisationer.

I Public Partner har jag varit konsult, VD och styrelseordförande under tio års tid. Nu har jag en fristående roll med tillgång till ett brett nätverk av konsulter, chefer, politiker och specialister och samarbetar med flera konsultföretag. Givetvis med Public Partner som en särskilt viktig samarbetspartner.

Jag verkar som coach, rådgivare, processledare eller utredare med en bakgrund i en chefskarriär som jag i över trettio år varvat med olika perioder som managementkonsult, i allt från egen verksamhet till internationella konsultföretag. Under åren har jag genomfört uppdrag i flera samhällssektorer och i ett stort antal kommuner och regioner, oftast i nära samspel med den högsta ledningen i politik och förvaltning.