Christina Jörhall

Christina@avantina.se 070 546 31 80

Så här beskriver Christina sin erfarenhet och sin vision:

– Med över 20 års erfarenhet som chef och ledare i offentlig sektor har jag fått erfarenhet och insikter som kan appliceras i en mängd olika sammanhang. Min förmåga att se och förstå hur man i en stor och komplex organisation kan skapa sammanhang och driva frågor framåt, har lett till att jag fått förtroende att leda flera stora utvecklings- och förändringsarbeten.

–Min drivkraft är att fånga in både uttalade och outtalade behov hos såväl uppdragsgivare som dess målgrupper och på så sätt identifiera de frågor som verkligen är centrala att lösa.

– Från det privata näringslivet har jag framför allt erfarenhet från reklam- och medievärlden där jag varit verksam såväl som verkställande direktör, konsult och egenföretagare.

– För mig är det viktigt att arbeta tillsammans med människor som får mig att utvecklas och som utvecklas tillsammans med mig – som ett team, där vi gör varandra ännu bättre. Jag drivs av en övertygelse om att ”där viljan finns, går en väg” och jag njuter av spänstiga samtal med kloka människor och av att mitt arbete är meningsfullt för andra.