Sofia Spolander

Jag har arbetat inom statliga myndigheter, kommun och region med framför allt politisk styrning och kommunikation, bland annat i roller som stabschef i Upplands Väsby kommun, pressekreterare på Livsmedelsverket och borgarrådssekreterare i Stockholms stad.

Den gemensamma nämnaren för mina uppdrag är att jag befunnit mig nära högsta ledningen och i gränssnittet mellan politiker och tjänstepersoner. I min senaste funktion har jag ansvarat för planerings- och uppföljningsprocesserna, till exempel att ta fram kommunens budget och årsredovisning samt för det systematiska kvalitets- och miljöarbetet.

Under större delen av mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat i offentlig sektor, men sedan flera år tillbaka med intresserade ögonkast på lite olika delar av konsultbranschen, jag har egentligen bara väntat på rätt tillfälle och tidpunkt – som kom nu.

Jag vill vara med och göra skillnad när kommunerna i Sverige ska fortsätta att leverera välfärd – utvecklad och digitaliserad – till medborgarna, trots vikande försörjningskvot, ett mindre stabilt politiskt landskap och utmaningar i kompetensförsörjningen. För mig är det ett jättefint uppdrag att arbeta i demokratins tjänst och som konsult har jag möjlighet att åstadkomma detta genom att hjälpa olika kommunledningar i deras utmaningar och samtidigt öka min kunskap och förmåga att verka framgångsrikt i en kommunal kontext.

Den bästa konsultgärningen är den som lever vidare långt efter avslutat uppdrag. När de förändringar av styrning, ledning och kultur som lever kvar efter en genomlysning eller ett utvecklingsarbete skapar värde många år efteråt.

Jag ser fram emot att få vara en del av ett så oerhört kompetent och engagerat team som Public Partners konsulter utgör. Kommuner och regioner är makalösa organismer med besjälade medarbetare som varje dag utför små underverk för sina medborgare – men alla gör det på sitt sätt, utifrån sina förutsättningar. Som konsult på Public Partner kommer jag att ha förmånen att få titta in i många många fler offentliga organisationer än jag gjort hittills.

E-post: sofia@publicpartner.se
Telefon: 070 950 15 03

Sofia har mångårig erfarenhet av att verka i stabsfunktioner i såväl kommunal som statlig sektor, både som chef och i samordnande roller. Hon är väl förtrogen med att utveckla styrning och ledning, ledningssystem, ärendehantering, hållbarhetsfrågor, kommunikation och krishantering. Sofia har gedigen kunskap om kommunalpolitiska processer och samspelet mellan politiker och tjänstepersoner från Stockholms stad, Uppsala och senast Upplands Väsby där hon i rollen som stabschef i nära samarbete med den politiska ledningen bland annat ansvarat för kommunens budget- och verksamhetsplaneringsprocess. Sofia är en erfaren kommunikatör som belyser och skapar förståelse för komplexa processer; hur de enskilda delarna hänger ihop med helheten och hur operativ verksamhet kopplas ihop med strategi och vision. Sofias drivkraft är att med medborgarens bästa för ögonen utveckla organisationens strukturer, processer och kultur.

MEDDELANDE