Vi förändrar världen.
Nu behöver vi bli fler.

Vi ger dagligen kvalificerat konsultstöd till ledare i politiskt styrda organisationer. Som experter inom komplexa, demokratiskt styrda organisationer bidrar vi till samhällsbygget. Vi arbetar över hela landet som processledare, utvärderare, interimsledare, utbildare, rådgivare, utredare och coacher.

Allt vi gör drivs av idén om demokrati som det bästa systemet för samhällsutveckling. Vi utmanar nulägen och söker balansen mellan strategi, struktur och kultur i utveckling av organisationer och ledare. Allas lika värde och samma möjlighet att uppnå sin fulla potential är centralt.

Vi delar inte bara värderingar, vi delar även vår verksamhet. Vi lär oss kontinuerligt av varandra och drivs av ständig nyfikenhet på hur saker och ting hänger ihop. Och vi har kul under tiden.

Tillsammans som delägare samskapar vi Public Partner. Vill du förändra världen med oss? Skicka in en intresseanmälan till info@publicpartner.se.

MEJLA OSS

Vi är Public Partner

Våra konsulter är specialister inom olika områden men alla har en sak gemensamt – helhetssynen, det vill säga insikten om att allt hänger ihop. För oss utgör strategier, strukturer och människor ett sammanhang och en helhet. Allt med medborgarnyttan och kundnyttan som den röda tråden.

KONSULTERNA