Tove Strömberg

Jag har jobbat länge med utveckling av offentlig sektor både i Sverige och internationellt. Jag har därmed erfarenhet av många olika miljöer, verksamheter och kulturer. Detta använder jag i mötet med kund, för att se nya perspektiv.

En av mina största styrkor är att jag har ett oerhört fokus när jag tagit mig an ett uppdrag och att jag är där för uppdraget till hundra procent. Jag vet också att jag är orädd i utmaningar och att jag snabbt förmår komma till kärnan i en situation som behöver lösas. Att komma in i ett sammanhang utifrån med de verktyg vi har som konsulter innebär att vi kommer in med en ny blick och erfarenhet – ett nytt perspektiv.

Det är stimulerande att arbeta med individer som ingår i ett större sammanhang; ett större system. På samma sätt som det är inspirerande att på Public Partner arbeta både som individ och att vi ingår i ett större sammanhang. Det jag tycker om så mycket med att arbeta på Public Partner är att det är ett företag med en bra och tydlig affärsmodell som samtidigt är värdebaserat och fokuserar mycket på kulturen i det egna företaget. Vi lever som vi lär. Att vi ofta är två i uppdraget är en stor styrka vi gärna använder oss av på Public Partner. Vi utmanar och utvecklar ständigt varandra – och våra kunder.

E-post: tove@publicpartner.se
Telefon: 070-310 46 90

Tove har i mer än 20 år arbetat med organisationsutveckling och förändringsprocesser inom offentliga, privata och enskilda organisationer både i Sverige och internationellt. De senaste åren har hon arbetat i olika ledande befattningar för Rädda Barnen med ansvar för att utveckla och etablera system, processer, strukturer och kapacitet för verksamhetsstyrning, processorientering, projektledning, och att driva förändringsprocesser. Hon har bred erfarenhet både som konsult och chef inom offentlig och ideell sektor i frågor om hur man skapar förutsättningar för att nå resultat i ett förändringsarbete.

MEDDELANDE