Torsten Sjöström

Jag har arbetat som konsult i 25 år och haft väldigt mycket att göra med arbete i landsting och kommuner. Jag tycker att min styrka bland annat är att kombinera verksamhetsnära frågor med de strategiska frågorna.

Att få delarna och helheten att gå ihop. Jag uppskattar att som konsult få jobba nära människor och det som driver mig är en stor nyfikenhet och en förmåga att se mönster och strukturer och att få inspirera människor till att vilja förändring. Och att våga lite mer. Ja, jag har nog alltid haft den här nyfikenheten som drivkraft, en enorm kunskapstörst. En utmaning som konsult är att verkligen förstå ett uppdrag och min vetgirighet och nyfikenhet hjälper mig att tolka varje uppdrag – alltid tillsammans med uppdragsgivaren.

Jag brinner för att se människor växa.
Att uppleva hur människor känner att de har fått nycklarna, nycklarna som låser upp till lösningen till vad just de kan göra för sin organisation.
Det är en stor belöning när det sker; det är som att man får se att det händer något i ögonen. De börjar nästan glittra.

E-post: torsten@publicpartner.se
Telefon: 070 – 632 17 00

Torstens långa erfarenhet av styrning- och ledningsfrågor rymmer många år som linjechef i olika roller och över tjugo år som konsult inom kommuner, landsting och statlig verksamhet. Uppdragen handlar ofta om genomlysningar av hela organisationer i syfte att skapa förändring och handlingskraft. Han har också genomfört ett femtontal uppdrag som interimchef. Medskapande, utveckling och insikt om den egna organisationens situation och möjligheter, är nyckelord i Torstens konsultgärning. Han är särskilt engagerad när han får möjlighet att skapa resultat hos kunden genom sin förmåga att gestalta sambanden mellan teori och praktik, mellan strategiskt och operativt, samt mellan dialog och handling.

MEDDELANDE