Roland Lexén

Jag har alltid varit fascinerad av snittet mellan det offentliga och det privata, och de platser i samhället där olika ”logiker” träffas.

Jag har en styrka i min energiska sida, att jag är idérik med stor förmåga till närvaro, och äger en stark vilja till att driva förändring. Som konsult är det bra att ha just en sådan närvaro för att fånga upp problem och ofta direkt i stunden veta hur vi kan arbeta med detta och hitta lösningar, och detta är något jag har tränat upp genom åren. Ofta får man i uppdrag en direkt återkoppling av vad som fungerar och inte fungerar och då måste vi förstå och omsätta det, ibland i stunden.

De kontinuerliga utbildningsinsatserna vi genomför internt på Public Partner ger oss en stor fördel som företag men också för våra individuella insatser.

En stor belöning i arbetet är när man får syn på att det vi föreslagit som insats också fungerar. Att bli varse att en organisation man har jobbat med har fått till stånd ett förändringsarbete som är hållbart i längden. Det är en stor glädje.

Egenskaper hos mig själv som jag kan se är till nytta i min roll som konsult är min idérikedom, att jag har mycket energi och vilja, och är orädd inför att driva förändringsledning.

E-post: roland@publicpartner.se
Telefon: 070-653 04 02

Rolands engagemang i lokala och regionala utvecklingsfrågor är välkänt och uppskattat, både i offentlig och privat sektor. Han har ett unikt nätverk bland beslutsfattare och en mångårig konsulterfarenhet. Han har bland annat varit chef för Arena för tillväxt, ordförande i juryn för Årets tillväxtkommun och sektionschef på SKL. I Public Partner har han byggt upp ett utvecklingsprogram för regionalt ledarskap och genomfört ett stort antal organisationsöversyner. Roland har ett stort samhällsengagemang och drivs av att utveckla samspel och utvecklingskraft mellan olika aktörer på lokal och regional nivå.

MEDDELANDE