Patrik Lidström

Att möta människor där de är, var det än är, det är något jag alltid tycker är spännande. Jag har nog alltid haft en förmåga att möta människor oavsett var de befinner sig i ett system och det är därför jag har en sådan stor tillit till människans förmåga att överbrygga olikheter.

Trots olika förutsättningar ser jag det som min uppgift i mitt yrke att bland annat få folk att se att de har mycket gemensamt. Att det ska bli bättre för fler i deras kommun är ett sådant exempel. Alla i kedjan måste vara med och för det krävs bra styrning. Det är där vi på Public Partner känner att vi verkligen kan göra skillnad. Att belysa, att göra det komplexa enkelt för att komma vidare.

Det som driver mig är min stora nyfikenhet och en stark diplomatisk ådra. Jag vill att människor ska mötas. Jag ser också hur viktigt det är för människor att komma till sin rätt och jag vet att jag med Public Partner kan hjälpa till där. Det är saker som gör mig till en bättre konsult. Min belöning på ett personligt plan är att jag lär mig oavbrutet om de olika Sverige vi lever i och får uppleva helt fantastiska möten på vägen.

E-post: patrik@publicpartner.se
Telefon: 0733 – 22 01 08

Patrik har 20 års yrkeserfarenhet inom socialtjänst, förebyggande arbete och utbildningsverksamhet. Med samtalet och lyssnandet som centrala verktyg arbetar Patrik gärna i processform, i gruppkonstellationer, som föreläsare eller coach. Bland hans uppdrag ryms allt från genomgripande organisationsöversyner, till handledning av såväl grupper som individer. Sakområdena socialtjänst, skola och samhällsbyggnad dominerar och han är starkt engagerad i uppdrag om sektorsövergripande välfärdsplaner i syfte att integrera olika frågor i en kommun.

MEDDELANDE