Malin Danielsson

Public Partner är ett företag som har inkludering i sin kärna – i sitt DNA – i kombination med en hög kompetens hos individerna och stor generositet i det professionella. För mig innebär detta en fantastisk jordmån för utveckling och en fin arbetsgemenskap.

Det första jag som konsult vill undersöka med en grupp är vilka utmaningar var och en står inför. På riktigt. Jag vill skapa en miljö där var och en vågar uttrycka inför de andra vad man verkligen brottas med utöver det som försiggår på ytan. Jag har en förmåga att stå i det obekväma, att uttrycka det som behöver sägas för att jag är övertygad om att det är så vi får till förändringar till det bättre.

Jag har fått höra att jag är bra på att processleda större seminarier med olika logiker i rummet. Att jobba med fördjupat samarbete och ökad systemförståelse i utbildningslandskapet är också inom min expertis. Vad jag också ofta har hört att min energi när jag kommer in i ett uppdrag – eller in i ett rum – tillför en skärpa i processen.

Att se och uppleva uppvaknanden är en av de stora belöningarna jag upplever med att verka som konsult. Att öppna nya fönster och att få höra någon utbrista: ”Nu förstår jag hur vi kan verka som grupp!”

E-post: malin@publicpartner.se
Telefon: 072 – 702 21 18

Malin har sin bakgrund i utbildningsvärlden med mångårig erfarenhet av ledaruppdrag i roller som rektor och högre chef i en större utbildningsorganisation. Ledarutveckling och ledningsgruppsutveckling, är uppdragstyper som går igen i Malins konsultprofil. Hon har också under sina år på Public Partner skaffat sig gedigna erfarenheter av organisationsgenomlysningar och relationerna mellan verksamhetsansvar och stödfunktioner.

MEDDELANDE