Lena Isokivelä

Jag började jobba på Public Partner efter att ha jobbat i ledande befattning i många år. Jag kände att jag var mogen för en annan yrkesroll där jag kan använda mig av min erfarenhet och samtidigt utvecklas och bredda min kompetens.

Redan som barn var jag ganska bra på att analysera situationen där jag befann mig för att sedan kunna se vilka möjligheter jag hade att agera på. Vilket gjorde att jag sällan upplevde något som riktigt hopplöst.
Jag blir upplyft av när jag får möjlighet att tillsammans med organisationen analysera och se möjligheterna till nya kreativa lösningar som bidrar till en positiv utveckling av verksamhetens kvalitet.
Det som drog mig till Public Partner är drivet, det genuina engagemanget för att stödja uppdragsgivaren i arbetet med att anpassa och göra tillvaron en aning lättare för politiker och tjänstepersoner – och därmed medborgarna!
När jag möter en ny grupp finns det ofta ytterligare perspektiv på ett uppdrag än vad som presenterats, det gäller att vara lyhörd och fånga upp dessa för att få en helhetssyn.

E-post: lena@publicpartner.se
Telefon: 070-277 59 55

Lena har under hela sitt yrkesliv främst arbetat i gränssnittet mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård och alltid i nära samverkan mellan de olika aktörerna både på lokal, regional och nationell nivå. Genom detta har hon tillägnat sig en bred och djup kunskap inom hela välfärdsområdet.

MEDDELANDE