Krister Högne

Jag gillar tanken med att alla människor ska ha förutsättningar att leva ut sin fulla potential. Jag har varit verksam som konsult, chef och ledare under mer än 25 år. Mina uppdrag har handlat om att stärka styrning och ledning genom digitalisering hos en mängd företag och organisationer i olika branscher, däribland offentlig sektor.

Jag har genom detta lärt mig att tro på människors förmåga att åstadkomma förändring och nå oanade resultat genom bättre samverkan.

På Public Partner har vi särskilt fokus på att få samhällsbärande organisationer att röra sig i en positiv riktning, för medborgarnas bästa. Det finns en stor frihet hos oss på Public Partner samtidigt som man befinner sig i ett sammanhang. Vi har ett ständigt lärande och vi fokuserar på särdragen som det innebär att styra och leda demokratiskt styrda organisationer.

Jag brinner för att påverka människor att förbereda sig för framtiden, ta nästa steg och våga påverka nuläget i en positiv riktning. Jag älskar att anta till synes svåra utmaningar och se möjligheter istället för problem. Ja, faktum är att jag nog hela mitt liv har varit modig att prova på saker och har en ”vad är det värsta som kan hända”-mentalitet.

När man ser att människor kommer tillsammans, överbryggar svårigheter och börjar skapa resultat så vet jag att jag lyckats. När man själv haft en del i detta, lyckats stimulera samarbete och se att det händer, då uppstår den största belöningen inombords.

E-post: krister@publicpartner.se
Telefon: 073-020 84 32

Krister Högne är vd för Public Partner och har en mångårig bakgrund som organisationskonsult, rådgivare och företagsledare. Hans uppdragsprofil har fokus på digitaliseringens möjligheter. Han har som konsult en ledande roll att digitalisera en av Sveriges större kommuner samt agerar digital rådgivare i flera kommuner.

MEDDELANDE