Karl Gudmundsson

Min relation till Public Partner bygger på att jag varit kund och uppdragsgivare till deras konsulter i mitt arbete som förvaltningschef. Det har varit positivt att möta konsulter som är duktiga på att förstå uppdragsgivaren och sin egen roll. Det är kunniga, pålitliga och kvalitetsmedvetna konsulter.

Därför var det lätt för mej att, nu när jag själv går in i konsultrollen, bli en samarbetsparter till Public Partner. Det innebär att den relation jag redan har med både deras konsulter och deras konsultidé kommer att fördjupas.

Sedan början av 1980-talet har jag jobbat som i ledarbefattningar inom socialtjänsten, landstingets hälso- och sjukvård samt socialförsäkringsadministrationen. Med den erfarenheten kan jag även i konsultrollen bidra till en positiv utveckling av samhällsuppdraget i kommuner, regioner och andra välfärdsaktörer. Med mina många år som ledamot, vice ordförande och ordförande för Föreningen Sveriges Socialchefer, FSS har jag också ett brett nätverk inom socialtjänsten.

Mitt senaste jobb är som socialdirektör i Jönköpings kommun. Men nu när jag blev 65 år beslutade jag att bli delvis pensionär. Så i nuläget är att jag är en pigg erfaren senior som kan tänka mig uppdrag inom ett brett välfärdsområde

Jag har vågat ge mig in i det som har varit svårt. Det som stimulerar mej är att lära nytt och vara nyfiken på utmaningar. Jag har en vilja att fortsätta arbeta med att förbättra välfärden och ser utmaningen i det. Jag kan i konsultrollen koppla min erfarenhet av att arbeta med ständiga förbättringar på ett systematiskt sätt. Det innebär att vara en del i att skapa delaktighet och engagemang för att se över processer och rutiner i verksamheter som leder till kvalitativa förbättringar för dem som verksamheter är till för.

Jag är bra på att lyckas få organisationer och grupper att samverka så att man uppnår förbättringar för dem som verksamheter är till för. Det innebär att jag ser till att ”mäkla ihop” individer och grupper för att jobba för gemensamma syften. Förändrings- och förbättringsarbete behöver man ha ett system för, där utgångspunkten är medborgar,- kund- eller patientperspektivet. Det är dem vi är till för: de som ska som ska ha nytta av det vi vill förbättra.

E-post: karl@publicpartner.se
Telefon: 072–341 89 14

Karl Gudmundsson har en mångårig och gedigen erfarenhet som chef och ledare inom socialtjänst, hälso- och sjukvård samt socialförsäkringsadministration. Därtill har han under en längre tid varit ledamot och styrelseordförande i Föreningen Sveriges Socialchefer vilket bidragit till att han har ett omfattande kontaktnät inom socialtjänsten och närliggande verksamheter. Karls erfarenhet är en resurs i många olika uppdragssammanhang inom ledarskap, organisation och förbättringsarbete för förvaltningar, verksamheter och politiker. Karl drivs av att bidra till en positiv utveckling av samhällsuppdraget för regioner, kommuner och andra välfärdaktörer.

MEDDELANDE