Ivan Stipić

Jag har främst arbetat med arbetsmarknadspolitiska frågor på både strategisk och operativ nivå. Inom både näringslivet, kommunala sektorn och fackföreningsrörelsen. Utöver det har jag ingående erfarenheter av ledning/styrning- och målarbete, förändringsledning och coachning på både grupp och individnivå.

Mitt främsta driv har alltid varit min enorma nyfikenhet, envishet. Som barn även min naivitet som ibland fick mig att tro att jag kunde flytta på berg. Och ibland lyckades jag flytta berg. Med tiden lär man sig av livet men just naiviteten försöker jag vara rädd om. Utan den finns ingen öppenhet och inget nytänkande. Jag har med mig det i mitt uppdrag som konsult; att ingenting är omöjligt.

Att ständigt vara i rörelse mellan olika personer och uppdrag är både en utmaning och en otrolig tillgång. Styrkan på Public Partner finns i det självklara navet och plattformen som finns mellan konsulterna. Både vad gäller kunskapsutbyte men inte minst skapar detta även en god arbetsmiljö.
Den största belöningen i mitt jobb är att få se en kund lyckas med sin målsättning och att veta att jag bidragit till det. Speciellt när det rör sig om saker som främjar demokrati och medborgarnytta.

Min bild är att Public Partner är ett sammanhang som bidrar till utveckling och tillväxt. Inifrån ut och utifrån in. Den kompetens, engagemang och kraft som finns på Public Partner är svår att hitta i samma koncentrat på andra håll.
Mitt driv idag kommer ur idén om allas lika värde och allas rätt till en självklar plats i vårt samhälle. Ett samhälle som erbjuder lika möjligheter och delaktighet på lika villkor är ett samhälle som håller ihop och åstadkommer under.

Att få vara med och bidra till att förändra världen är…. stort. Och för Public Partner är detta inte bara fina ord. Att få stötta demokratiskt drivna organisationer, såväl offentliga som idéburna, i deras strävan efter att skapa en verksamhet som ska säkerställa största möjliga medborgar- och/eller medlemsnytta är att främja demokratin i sin kärna. Att främja demokratin är att främja delaktighet och inkludering. Ett sammanhang där alla har en självklar plats och roll.
Den världen vill jag arbeta för.

E-post: ivan@publicpartner.se
Telefon: 070-415 16 51

MEDDELANDE