Eva Lagbo Bergqvist

När jag fick frågan från de två grundarna av Public Partner 2010 om jag vill vara med att bygga upp ett företag som hade som affärsidé att utveckla styrning och ledning åt ledare i offentlig sektor sa jag ja direkt.

Jag inspirerades av att få vara med om att forma ett företag som riktade sina tjänster mot den sektor som jag verkat i alla mina yrkesverksamma år: något jag upplevt som extremt meningsfullt.

Jag började min yrkesbana i mitten av 80-talet och kom som nyutexad samhällsplanerare direkt från tekniskt gymnasium (jo, jag är faktiskt gymnasieingenjör!) till kommunernas konsultbyrå och fick där jobba med allt från en statlig vindkraftutredning till kommunalekonomiska bedömningar av översiktsplaner.

Jag brinner för att göra skillnad och att få människor, grupper och samhällen att må bra för att nå sin fulla potential. Något som verkligen lyfter mig är att få leda ett uppdrag som involverar fler konsulter och att sedan genomföra det till belåtenhet för både uppdragsgivaren och kollegorna.

En stor gåva med att få arbeta med Public Partner är att beteendekoder och värderingar är så djupt integrerade i vår affärsplan, vår vision och vårt samarbete och är därför så levande.

Det är spännande att få möta alla de olika yrkesgrupper vi jobbar med och att i samtal höra hur de har det – alltifrån högsta kommunledning till enhetschefer och medarbetare längst ut i organisationen där medborgarperspektivet är så levande.

Tillsammans står de för allt det goda en kommun vill åstadkomma i mötet med medborgarna. Vi kan hjälpa dem att nå dit.

E-post: eva@publicpartner.se
Telefon: 070 – 292 23 12

Eva har arbetat som konsult med uppdrag i kommuner i drygt 25 år. Hon är utbildad samhällsplanerare med sin bakgrund i olika typer av konsultorganisationer. Hennes uppdrag omfattar allt från längre utredningar till att leda utvecklingsprocesser för både större och mindre organisationer. Hon är mycket bekant med metoder för storgruppsdialoger, ledningsgruppsutveckling och förändringsprocesser samt med att ge ledningsstöd i frågor om organisatorisk samverkan inom bl a räddningstjänst. Hon stödjer för närvarande flera kommuner med att utveckla styrning och ledning av trygghets- och säkerhetsarbetet. Eva drivs av att skapa energi och ärliga relationer i möten med grupper och individer.

MEDDELANDE