Anna Sandborgh

Jag är en person som är både mycket gladlynt och mycket allvarlig, och brukar säga att jag är seg på långa distanser. Jag intresserad av både sak och process.

Jag tycker att det är roligt att komma ut i kommuner och se att min erfarenhet och mitt förflutna är högst relevant fortfarande. Jag har alltid varit en person som bara ska ta sig över motgångar och är övertygad om växandet i det. Mitt ledord i livet och i yrket är arbetslust. Var man än befinner sig i kedjan är att få känna meningsfullhet och arbetsglädje det viktigaste vi har i ett samhälle och det är något av det finaste jag vet.

En utmaning i mitt yrke både som föreläsare och som konsult är att få något oerhört komplext att bli både begripligt och tillgängligt. Jag har en förmåga att förklara i bilder och upplever att människor jag möter ofta får en aha-upplevelse som bidrar till en förståelse och överblick – vilket också bidrar till att få en organisation att få mer av en Vi-känsla än en Jag-känsla. I förlängningen leder detta till en bättre organisation.

Det finns en enorm tillfredsställelse i att åka ifrån ett uppdrag och känna att jag gett kunden något de kan ha glädje av.
För lång tid framåt.

E-post: anna.s@publicpartner.se
Telefon: 070-549 43 11

Anna Sandborgh har en gedigen erfarenhet av arbete i ledande ställning i politiskt styrda organisationer, bland annat som kommundirektör i Karlstad under tjugo år. Anna är jurist och var ledamot av kommunallagskommittén ”En kommunallag för framtiden”. Hon har också varit mångårig ordförande i Kommundirektörsföreningen i Sverige och har ett antal styrelseuppdrag i olika företag. Annas genuina kompetens inom områdena politik, juridik och etik kommer också till uttryck i andra typer av uppdrag, oftast med den högsta ledningen i politik och förvaltning som uppdragsgivare.

MEDDELANDE