Anna Magnusson

Jag har en bakgrund inom utbildning bland annat som strateg och utbildningcoach. Det som fört mig hit till Public Partner är mitt starka intresse för hur man får en grupp att växa. Jag utforskar ständigt vad det innebär att hitta tillit och hur man hittar vägar och metoder för att skapa det.

För att en grupp ska växa behövs tillit och det är i det långa loppet det som får ett system att fungera bättre. Belöningen är när människor förstår sin funktion i en grupp och hur den funktionen kan fungera och till och med expandera.

Inför ett uppdrag undersöker vi uppdraget tillsammans med uppdragsgivaren: vad är det vi ska in i? Jag brukar sedan fortsätta med att utforska med gruppen: vad är er bild av det som är just nu; kan ni beskriva med era egna ord och så utgår jag från det. Konflikter i ett system är utmanande, men jag menar att konflikter också ger en viss sorts energi: en möjlighet till förändring, en vilja till förändring. Vårt uppdrag som konsulter är att tillhandahålla metoder och verktyg, och sedan att både utmana, stimulera och stödja.

E-post: anna.m@publicpartner.se
Telefon: 070-438 30 81

Anna har över femton års erfarenhet av utbildningsverksamhet. Hon har under många år arbetet som rektor för ett flertal grundskolor, bland annat i Stockholms stad. Hon har också erfarenhet av att jobba på strategisk nivå för att utveckla chefer och ledare inom utbildningsverksamheter. Hon handleder och coachar ledare och grupper och är organisations- och ledarskapsutvecklare med examen från Gestaltakademin i Skandinavien. Anna tar sig gärna an uppdrag där det finns behov av att effektivisera verksamheten på ett hållbart sätt.

MEDDELANDE