Anna Drevenstam

Att jobba med flera nivåer i ett system är utmanande och oerhört givande på samma gång. Min stora erfarenhet har medfört att jag har en stor tillit – min inställning är alltid att vad jag än går in i för situation som konsult kommer jag att ro den i land.

Ibland krävs tålamod och att överkomma hinder, men det är också det som är vår styrka på Public Partner. Jag har i min roll som konsult stor nytta av mitt driv och att jag är både positiv och påhittig.

I uppdragen lägger jag särskild vikt vid att belysa såväl organisationens som omgivningens dynamik, till exempel i relationerna mellan linje och stab. Det som driver mig är att med dessa metoder lägga grunden för en gemensam förståelse i organisationen, till idéer om åtgärder och påbörjade förändringar. Jag trivs i miljöer där det krävs samverkan för att nå framgång, mellan kommuner och mellan kommun, näringsliv och akademi. Allt i syfte att åstadkomma effektivitet och tillväxt.

Att hjälpa människor att fungera bättre innebär att både stärka individen – och gruppen.

E-post: anna.d@publicpartner.se
Telefon: 070 – 544 68 01

Anna Drevenstam har lång erfarenhet av förändringsarbete i offentlig verksamhet, genom 18 års arbete som konsult och åtta år som kommundirektör. Hennes uppdrag handlar ofta om organisationsutveckling, såväl på övergripande nivå som på förvaltnings- eller enhetsnivå. I uppdragen lägger hon särskild vikt vid att belysa såväl organisationens som omgivningens dynamik, till exempel i relationerna mellan linje och stab. Det som driver Anna är att med dessa metoder lägga grunden för en gemensam förståelse i organisationen, till idéer om åtgärder och påbörjade förändringar. Hon trivs i miljöer där det krävs samverkan för att nå framgång, mellan kommuner och mellan kommun, näringsliv och akademi. Allt i syfte att åstadkomma effektivitet och tillväxt.

MEDDELANDE