Anders Ottensten

Något av det mest tillfredsställande med mitt yrke är att göra det osynliga synligt. Jag försöker som konsult att ringa in exakt det vad vi behöver få syn på för att få till ett förändringarbete.

Att ringa in, att tolka det jag ser. Att komma med metoder och kunskap för att synliggöra – det ser jag som kärnan i mitt uppdrag.
Jag brinner för att göra världen lite bättre – tillsammans med andra.

Vi på Public Partner driver ett förändringsarbete genom att stötta ledningar och se till hela organisationen samtidigt. Vi bidrar till en fungerande demokrati i det vi kan göra i kommunerna, för de som arbetar där.

Jag är en lyssnande och nyfiken person men också drivande.
Jag har alltid haft lätt att få kontakt med andra människor och har en tanke om att det går att göra saker roligt. Något av det roligaste är just möten med nya människor och att när man är klar med ett uppdrag verkligen se förändringen.

På Public Partner har vi en kultur av ständigt växande och arbetsglädje vilket är en otroligt viktig bit för oss, som företag. Vi lär oss ständigt av varandra och tar oss tid att spetsa vår kompetens genom eget lärande.

E-post: anders@publicpartner.se
Telefon: 070 – 955 83 33

Anders har en femtonårig bakgrund som kommundirektör i två kommuner och har därefter varit konsult i tio år. I hans uppdrag har samspelet mellan politik och profession en framträdande plats i en bred uppdragsprofil som handlar om allt från rådgivning, till genomlysningar av verksamhet eller visionsarbete för en kommun eller region. I Anders olika uppdrag är förståelsen för de tre dimensionerna: strukturen, kulturen och processerna grundläggande.

MEDDELANDE