default-logo
  Nästa konsult

Torsten Sjöström

E-post: torsten@publicpartner.se
Telefon: 070 – 632 17 00

Torstens långa erfarenhet av styrning- och ledningsfrågor rymmer många år som linjechef i olika roller och över tjugo år som konsult inom kommuner, landsting och statlig verksamhet. Uppdragen handlar ofta om genomlysningar av hela organisationer i syfte att skapa förändring och handlingskraft. Han har också genomfört ett femtontal uppdrag som interimchef. Medskapande, utveckling och insikt om den egna organisationens situation och möjligheter, är nyckelord i Torstens konsultgärning. Han är särskilt engagerad när han får möjlighet att skapa resultat hos kunden genom sin förmåga att gestalta sambanden mellan teori och praktik, mellan strategiskt och operativt, samt mellan dialog och handling.