default-logo
  Nästa konsult

Patrik Lidström

E-post: patrik@publicpartner.se
Telefon: 0733 – 22 01 08

Patrik har 20 års yrkeserfarenhet inom socialtjänst, förebyggande arbete och utbildningsverksamhet. Hans konsultgärning tar utgångspunkt i kundens situation och bygger på hans tydliga förmåga att förstå och fånga komplexiteten i en organisation. Med samtalet och lyssnandet som centrala verktyg arbetar Patrik gärna i processform, i gruppkonstellationer, som föreläsare eller coach. Bland hans uppdrag ryms allt från genomgripande organisationsöversyner, till handledning av såväl grupper som individer. Sakområdena socialtjänst, skola och samhällsbyggnad dominerar och han är starkt engagerad i uppdrag om sektorsövergripande välfärdsplaner i syfte att integrera olika frågor i en kommun.