default-logo
  Nästa konsult

Mats Carlström

E-post: mats@publicpartner.se
Telefon: 072 – 741 48 77

Mats är kommunalekonom med lång erfarenhet från styrning och ledning i offentlig miljö, bland annat som chef och ekonomidirektör samt 10 år som konsult.

Mats insatser sker i vitt skilda verksamhetsområden men har ofta inslag som utveckling av planeringsprocess, genomlysning av organisatorisk förmåga, utveckling av roller kring linje/stabsperspektiv eller förtroendevalda/profession.

Mats värnar om och vill utveckla självstyrets villkor. Att ge olika aktörer möjlighet att konkretisera sin vilja och vision inom ramen för självstyret, i syfte att nå gemensamma resultat ger honom glädje i arbetet som konsult.