default-logo
  Nästa konsult

Malin Danielsson

E-post: malin@publicpartner.se
Telefon: 072 – 702 21 18

Malin har sin bakgrund i utbildningsvärlden med mångårig erfarenhet av ledaruppdrag i roller som rektor och högre chef i en större utbildningsorganisation. Ledarutveckling och ledningsgruppsutveckling, är uppdragstyper som går igen i Malins konsultprofil. Hon har också under sina år på Public Partner skaffat sig gedigna erfarenheter av organisationsgenomlysningar och relationerna mellan verksamhetsansvar och stödfunktioner. Malin attraheras av att ta sig an komplexa uppdragssituationer med utmanande dilemman. Att lyfta medvetenheten i en organisation och skapa värde för uppdragsgivaren i att hitta vägar framåt är viktiga drivkrafter för henne.