default-logo
  Nästa konsult

Krister Högne

E-post: krister@publicpartner.se
Telefon: 073-020 84 32

Krister har en mångårig bakgrund som konsult, rådgivare och företagsledare inom såväl affärsdrivande tjänsteföretag som offentlig sektor. Hans uppdragsprofil har fokus på digitaliseringens möjligheter. Han har som konsult en ledande roll att digitalisera Europas modernaste sjukhus och agerar som digital rådgivare i flera kommuner. Kristers passion är att hjälpa ledare och ledningsgrupper i deras strävan att hitta förbättringar i den digitala världen och att ta nästa naturliga utvecklingssteg in i framtiden.