default-logo
  Nästa konsult

Kajsa Montgomery

E-post: kajsa@publicpartner.se
Telefon: 070-310 62 12

Kajsa har en gedigen bakgrund som konsult inom både näringsliv och offentlig förvaltning. Hennes spetskompetens finns inom HR-området och i frågor om organisering och ledning av stödfunktioner. Kajsa utgår alltid från ett ledningsperspektiv i arbetet med HR och andra stödfunktioner. Det är i arbetet med att få verksamheten och stödfunktionerna att förstå och uppskatta varandra samt att samverka mot de gemensamt uppsatta målen, som Kajsa får den största behållningen i arbetet som konsult.