default-logo
  Nästa konsult

Eva Lagbo Bergqvist

E-post:  eva@publicpartner.se
Telefon: 070 – 292 23 12

Eva har arbetet som konsult med uppdrag i kommuner i drygt 25 år. Hon är utbildad samhällsplanerare med sin bakgrund i olika typer av konsultorganisationer. Hennes uppdrag omfattar allt från längre utredningar till att leda utvecklingsprocesser för både större och mindre organisationer. Hon är mycket bekant med att metoder för storgruppsdialoger och förändringsprocesser samt med att ge ledningsstöd i frågor om organisatorisk samverkan inom bl a räddningstjänst. Hon stödjer för närvarande Göteborgs stad i satsningen Jämlikt Göteborg. Eva drivs av att skapa energi och ärliga relationer i möten med grupper och individer.