default-logo
  Nästa konsult

Anna Sandborgh

E-post: anna.s@publicpartner.se
Telefon: 070-549 43 11.

Anna Sandborgh har en gedigen erfarenhet av arbete i ledande ställning i politiskt styrda organisationer, bland annat som kommundirektör i Karlstad under tjugo år. Anna är jurist och var ledamot av kommunallagskommittén ”En kommunallag för framtiden”. Hon har också varit mångårig ordförande i Kommundirektörsföreningen i Sverige och har ett antal styrelseuppdrag i olika företag.

Anna anlitas som föreläsare, mentor och coach, och är nu engagerad i regionaliseringsprocesser på flera håll i landet. Annas genuina kompetens inom områdena politik, juridik och etik kommer också till uttryck i andra typer av uppdrag, oftast med den högsta ledningen i politik och förvaltning som uppdragsgivare.