default-logo
  Nästa konsult

Anna Drevenstam

E-post: anna.d@publicpartner.se
Telefon: 070 – 544 68 01

Anna Drevenstam har lång erfarenhet av förändringsarbete i offentlig verksamhet, genom 18 års arbete som konsult och 8 år som kommundirektör. Hennes uppdrag handlar ofta om organisationsutveckling, såväl på övergripande nivå som på förvaltnings- eller enhetsnivå. I uppdragen lägger hon särskild vikt vid att belysa såväl organisationens som omgivningens dynamik, t ex i relationerna mellan linje och stab. Det som driver Anna är att med dessa metoder lägga grunden för en gemensam förståelse i organisationen, till idéer om åtgärder och påbörjade förändringar. Hon trivs i miljöer där det krävs samverkan för att nå framgång, mellan kommuner och mellan kommun, näringsliv och akademi. Allt i syfte att åstadkomma effektivitet och tillväxt.