default-logo
  Nästa konsult

Åke Chadell

E-post: ake@publicpartner.se
Telefon: 073–688 40 31

Åke Chadell har jobbat som konsult i snart 30 år inom både näringsliv och politiskt styrda organisationer, såväl nationellt som internationellt. Han har en bakgrund från Handelshögskolan i Stockholm och är även utbildad terapeut och handledare vid PsykosyntesAkademin. Åke arbetar med ledarskapsutbildning, ledar- och ledningsgrupputveckling, coachning, grupputveckling och gruppdynamik, samt värderingar och kulturfrågor. Han drivs av att utifrån ett strategiskt och humanistiskt perspektiv hjälpa organisationer och ledningsgrupper att bli mer medveten om sitt uppdrag och sin situation samt  om vilka faktorer som är viktiga för gruppens funktion och välmående.