Ann-Sofie Hedenström

Ofta sägs att offentlig sektors styrka är att det finns en möjlighet att få vara en del av något viktigt, något äkta. Det är även det som fått mig att stanna inom sektorn i över två decennier varav 15 år som chef. Jag har alltid varit stolt över att vara en del av demokratibranschen.

Kommuner och regioner har ett enormt ansvar för samhällsutvecklingen och det är där den representativa demokratin sker nära medborgarna och deras vardag. I Public Partner får jag möjlighet att fortsätta vara en del av demokratibranschen i ett företag med en genuin värdegrund och medverka till samhällsutvecklingen inom offentlig sektor.

Jag har arbetat i både små och medelstora kommuner vilket inneburit diversifierade arbetsuppgifter inom en mängd olika kompetensområden. Från den mindre kommunen har jag fått med sig bredden i de frågeställningar som en kommun arbetar med och från den större kommunen vikten av strategisk styrning och ledning för att skapa utveckling.

I erfarenhetsbanken finns allt från framtagande av styrmodell, strategisk näringslivsutveckling, översiktsplanering till strategiska HR-frågor. Jag har under årens lopp arbetat med förändringsledning i en mängd olika sammanhang. På senare år har jag jobbat en hel del med digitalt ledarskap på strategisk nivå men även med framtagande av praktiskt metodstöd för det digitala ledarskapet.

Jag tycker om att hitta lösningar och framför allt tycker jag om att arbeta tillsammans med andra. Mina tankar om ledarskap och medarbetarskap bygger i mångt och mycket på tillitsbaserad styrning och när jag formulerar det med egna ord vill jag definiera ledarskap och medarbetarskap med mandat inom ramar med klara förutsättningar – använd hela spelplanen, även hörnen. Tydlighet, skapa delaktighet men våga fatta beslut och krydda allt med en dos empati och arbetsglädje.

Jag ser fram emot att börja på Public Partner och vill bidra med min kunskap och erfarenhet till mina uppdragsgivare men också med glädje och engagemang. Finns det något roligare än när en arbetsuppgift ”fångar en”!?

E-post: ann-sofie@publicpartner.se
Telefon: 070-666 06 19

Ann-Sofie har arbetat som chef och ledare på samtliga nivåer inom kommunal sektor, kommunsekreterare, näringslivsfrågor, strategiska HR-frågor; kompetensförsörjning, arbetsmiljö, löneprocess och jämställdhetsfrågor. Hon har fungerat som projektledare för både kommunala, regionala och internationella projekt. Med sin bakgrund kan hon åta sig uppdrag som interimschef, utveckling av styrning och ledning, utredningsuppdrag och projektledning.

MEDDELANDE