Förändra världen – börja här.

Public Partner är ett konsultföretag med inriktning på styrning och ledning av i första hand offentliga organisationer. Men våra ambitioner är högre ställda än så. Vi är mer än ett konsultföretag. Vi vill bidra till bestående värden för våra uppdragsgivare. 

Vi arbetar över hela landet i konsultroller som processledare, utvärderare, rådgivare, utredare eller coach. Våra uppdragsgivare är oftast ledare i kommuner, landsting, regioner eller i statliga organisationer. Närheten till politiken går igen i de flesta uppdrag. I Public Partner är samtliga konsulter såväl delägare som på heltid anställda i företaget.

LÄS MER

Våra konsulter är specialister inom olika områden men alla har en sak gemensamt – helhetssynen det vill säga insikten om att allt hänger ihop.

För oss utgör strategier, strukturer och människor ett sammanhang och en helhet. Allt med medborgarnyttan och kundnyttan som den röda tråden. Gott ledarskap och lyckat förändringsarbete kan göra skillnad på riktigt.

VÅRA KONSULTER