Nedladdning och fördjupning.

Om du vill veta mer om Public Partner så har vi här samlat några skrifter som ger en fördjupad bild av vårt erbjudande. Kontakta oss gärna på info@publicpartner.se eller 08-660 61 10 om du vill veta mer.

Förändra världen – och ha kul under tiden

Innehållet riktar sig till dig som är intresserad av att på ett lite djupare plan förstå vår företagskultur och vad vi står för. Vi tänker oss att du är en kund i en längre partnerrelation till oss eller själv intresserad av att i en framtid bli konsult i Public Partner.

HÄMTA

Toppledarprogrammet NEXT

NEXT är ett unikt program som riktar sig till ledare på hög eller kvalificerad nivå i politiskt styrda organisationer.

HÄMTA

Ett urval aktuella uppdrag

En sammanfattning och ett urval aktuella uppdrag runt landet.

HÄMTA

Sveriges viktigaste chefsjobb

Örebro kommun anlitade Public Partner för att genomföra ett unikt kommunövergripande ledarutvecklingsprogram för samtliga cirka 480 chefer. Programmet syftade till en gemensam ledarkultur som stärker chefernas förmåga att åstadkomma ett ökat värde för medborgarna. Ladda hem mer information om programmet nedan.

HÄMTA

I våra uppdrag återkommer tre kärnfrågor. De överlappar inte sällan varandra och uppdragen innefattar därför ofta delar av såväl styrning, struktur och ledning.

Hur styrs din organisation?

Vi stödjer dig i att tydliggöra organisationens sammanhang och omvärldssituation och hjälper dig att i inriktning, mål och strategier få en bra anpassning till förutsättningarna. Exempel på uppdrag är:

  • processledning av omvärldsseminarier och visions- och målprocesser
  • genomlysningar av hur styrningen fungerar och når ut.
  • utvärderingar av måluppfyllelsen

Hur ser strukturen ut?

Vi stödjer dig i att organisera verksamheten för att bäst understödja dess syfte och mål, och i ditt arbete med att skapa och utveckla stödjande system och modeller.
Exempel på uppdrag är:
• organisationsöversyner
• översyn av styrmodeller och uppföljningssystem
• organisationslabb för ökad förståelse över gränserna

Hur fungerar ledningen?

Vi hjälper dig att utveckla förmågan hos ledare och medarbetare att åstadkomma resultat, i riktning mot organisationens ambitioner och mål. Ledarutveckling, ledningsgrupper och kultur, är några nyckelbegrepp.
Exempel på uppdrag är:
• Ledarutvecklingsprogram för chefer och förtroendevalda
• Analyser av organisationskultur och samverkansförmåga
• Coachning av grupper och enskilda chefer