Kunder och uppdrag

Public Partner finns över hela landet. Vi har till exempel jobbat med över hundra av landets kommuner. Vi är stolta över att få förtroende att jobba med så många uppdragsgivare över hela landet och finnas på plats från norr till söder.

Här kan du se ett axplock av de kommuner vi jobbat med och även en kortare beskrivning av varje referensuppdrag. 

Arlandaregionen
Projektledning regionplan

AB Botkyrkabyggen
Processledning av företagskonferens, dialogprocess med boende

Göteborgs stad
Utveckling av arbetsformer och samverkan inom arbetsmarknad och vuxenutbildning
Processledning ”Jämlik stad”

Laxå kommun
Strategier för ekonomi i balans

Lerums kommun
Genomförande av ett utvecklingsprogram för kommunens samtliga verksamhetschefer

Munkedals kommun
Verksamhetsutveckling socialtjänst

Region Värmland
Projektledning snabbtåg Stockholm – Oslo
Utvecklad gymnasiesamverkan mellan länets kommuner

Stockholm stad
Planering och genomförande av ledningsgruppsutbildning vid stadens grundskolor

Sundbybergs stad
Förslag till ekonomiorganisation

Upplands Väsby kommun respektive Järfälla kommun
Skolutveckling i hela kommunen för bättre skolresultat

Uppsala kommun
Utvecklingsprogram för kommunledningsgruppen

Örebro kommun
Ledarutveckling, kommunens samtliga chefer under tre år

LÄS MER

Public Partner verkar huvudsakligen på en marknad med offentligt finansierade tjänster.
Våra kunder är i de allra flesta fallen kommuner, landsting, regioner, statliga organisationer, kommunalförbund eller kommunförbund.

Men, vi stänger inga dörrar för andra uppdragsgivare. Tvärtom så tror vi att företagets utgångspunkter och kompetenser mycket väl kommer till användning även i andra samhällssektorer. Den komplexitet som till exempel kännetecknar politiskt styrda organisationer, finns väl representerad på andra håll. Det finns även i näringslivet sammanhang av strategier, strukturer och människor, och ledarskapets utmaningar är inte sällan likartade i offentlig sektor, näringsliv och i andra typer av organisationer.

OM PUBLIC PARTNER