Vi kan styrning och ledning i kris

Nu utsätts den offentliga sektorn för en prövning som ingen vet hur den kommer att utvecklas. Kommunledningar runt om i Sverige tvingas att hantera ovanligt många och stora frågor. Att samtidigt styra och leda den reguljära verksamheten har skapat en mycket komplex situation.

Public Partner har konsulter med stor erfarenhet av att leda och att stödja i kris. Vi är alla seniora och kan såväl operativt som strategisk bistå med kompetens kring krisledning, krisorganisation, coaching och ledarskap i kris.

Flera av oss har varit verksamma som chefer i offentlig sektor. Vi är beredda att hjälpa till i operativ eller strategisk ledning.

Vi erbjuder därför konsulter: 

  • Till interimsuppdrag i kristid
  • Till samordnaruppdrag i kristider
  • Till stöd kring beredning och beredningsstrukturer i kristider och coachning kring roller och vägval
KONTAKTA OSS

Kontakta oss idag på tel 08-660 61 10 eller info@publicpartner.se

Public Partner verkar huvudsakligen på en marknad med offentligt finansierade tjänster. Våra kunder är i de allra flesta fallen kommuner, landsting, regioner, statliga organisationer, kommunalförbund eller kommunförbund.

Behöver ni någon att prata med?

Public Partner har redan nu fått uppdragsförfrågningar både kopplat till den akuta krisen men även till att stödja strategisk ledning och planering parallellt med att krisen ska hanteras. Public Partner har erfarna konsulter med stor erfarenhet av att leda och stödja i kris men även att bistå med balans mellan det kortsiktiga och det strategiska, något som inte är mindre viktigt just nu.

Uppdrag vi just nu får i det längre perspektivet är att:

• Bistå i planering och genomförande av den budgetprocess, som är avgörande inför nästa val

• Bistå med att utveckla hållbara beredningsprocesser i hela kommunorganisationen

• Planera för utvecklingsinsatser kring roller politik – förvaltning