Företaget.

Public Partner är ett konsultföretag med inriktning på offentligt finansierad verksamhet. Våra erfarenheter av och insikter i särdragen i demokratiskt styrda och offentligt finansierade verksam­heter, är ett av våra viktigaste kännetecken.

Vi arbetar över hela landet i konsultroller som processledare, utvärderare, rådgivare, utredare eller coach. Våra uppdragsgivare är oftast ledare i kommuner, landsting, regioner eller i statliga organisationer. Närheten till politiken går igen i de flesta uppdrag. I Public Partner är samtliga konsulter såväl delägare som på heltid anställda i företaget.

Våra konsulter är specialister inom olika områden men alla har en sak gemensamt – helhetssynen det vill säga insikten om att allt hänger ihop. För oss utgör strategier, strukturer och människor ett sammanhang och en helhet. Allt med medborgarnyttan och kundnyttan som den röda tråden.

Det och ambitionen att bidra till samhällsutvecklingen genom många års erfarenheter som chefer och konsulter i offentlig verksamhet var det huvudsakliga skälet till att Public Partner en gång uppstod. Och samma skäl är vår drivkraft idag.

Public Partner har funnits sedan 2010, företaget har vuxit snabbt och växer fortfarande. Vi som arbetar här har höga ambitioner både när det gäller företagets utveckling och våra personliga resor. Vi förenas i en vilja att förändra världen, göra samhället lite bättre för varje dag som går. När vi tar sikte på framtiden i vår vision ser vi det här framför oss:

Public Partner är särskilt uppskattade av uppdragsgivare med höga ambitioner att utveckla sin styrning och ledning. Våra konsultgärningar skapar betydande värden hos kunderna och bedöms ha den högsta kvaliteten på marknaden.

Vi är kända inom alla offentliga segment och ledande inom kommunal sektor. Vi tar plats i andra samhällssektorer, i företag och organisationer som kännetecknas av komplexitet i utvecklingen av affärer och verksamhet. Public Partner väljs av ledare som vill göra skillnad.

Public Partner är ett sammanhang där värderingarna bygger företag och skapar framgång. En arbetsgemenskap bland goda kamrater och stödjande kollegor. En plats där du blir sedd som den du är och där dina behov väger lika tungt som företagets. En förebild för god företagskultur och en plats som berikar livet.

Public Partner märks. Vår integritet gör oss fria och oberoende. Vi representerar det goda torget, en mötesplats för kunder och intressenter där idéer möts och synteser föds. Vi är stormsvalor och opinionsbildare, den omtänksamt utmanande partnern till alla som vill utveckla samhälle, välfärd och demokrati 

LÄS MER

Vår affärsidé uttrycker syftet med konsultföretaget Public Partner:

Att för ledningarna i offentligt finansierade organisationer erbjuda kvalificerat konsult­stöd så att de kan utveckla sin styrning och ledning och därigenom skapa goda resultat i ett föränderligt samhälle.

VÅRA HÖRNSTENAR