Aktuella erbjudanden

Public Partner är ett konsultföretag med inriktning på offentligt finansierad verksamhet. Våra erfarenheter av och insikter i särdragen i demokratiskt styrda och offentligt finansierade verksam­heter, är ett av våra viktigaste kännetecken.

styrelserum

Utbilda nya styrelsemedlemmar för ett aktivt ägande

Efter valet tar nya ledamöter plats i kommunala bolagsstyrelser. Många av dem behöver utbildning för att klara av sina nya uppdrag. Vem vänder ni er till för att ge dem rätt förutsättningar för att lyckas?

LÄS MER

Utvecklingsprogram för politiker och tjänstepersoner som ledare

Det är en utmaning att lyckas som förtroendevald. I sin egen roll, i det legala systemet, i sin nämnd/styrelse, i relation till tjänstepersoner, partikamrater och politiska motståndare.

LÄS MER

Utbildningsprogram: Ekonomichefen som leder

På uppdrag av KEF genomför vi för andra gången ekonomichefsprogrammet. Ett unikt program för dig som är verksam som ekonomichef i kommun eller region och som vill utvecklas i ditt ledarskap.

LÄS MER

Vi hjälper er att bana väg för de tvärsektoriella frågorna

Public Partner ser att tvärsektoriella frågor som handlar om integration, hållbarhet, jämställdhet, miljö, trygghet, säkerhet och medborgardialog får allt större betydelse för kommunen och dess roll som samhällsaktör samt utförare och beställare av välfärdstjänster

LÄS MER

Ärendeprocessen – kommunens blodomlopp

Har du ordning på ärendeprocessen i din kommun? Tycker du att beslutsunderlaget kommer i tid? Håller den kvalitet som du förväntar dig och behöver? Är dina förtroendevalda nöjda? Fungerar beslutsfattandet vid sammanträdet med tanke på beslutsunderlaget?

LÄS MER

Vi hjälper er flytta fokus från problem till möjlighet och framgång

De finns såväl potential som utmaningar och tillkortakommanden i alla organisationer. Förutom de erbjudanden vi berättar om ovan så erbjuder vi skräddarsydda insatser anpassade till er organisation och era utmaningar. Vår drivkraft är att stödja er att lyckas. Hör av er till oss så berättar vi mer.

KONTAKT