Eftervalsanalys 2022 – tack för din anmälan!

Vi ses den 15 september kl 17.00 hos oss på Hornsgatan 1. Om du valt att delta digitalt skickar vi en länk i god tid innan eventet.

Vår affärsidé uttrycker syftet med konsultföretaget Public Partner:

Att för ledningarna i offentligt finansierade organisationer erbjuda kvalificerat konsult­stöd så att de kan utveckla sin styrning och ledning och därigenom skapa goda resultat i ett föränderligt samhälle.

VÅRA HÖRNSTENAR