Catti Lilja

Jag är fascinerad av den komplexitet och den stora kunskapen som finns i regioner och kommuner, samspelet mellan politik och tjänstemän men också samspelet mellan det offentliga och det privata näringslivet.

Jag vill bidra till att bygga broar och öka förståelsen mellan människor och mellan olika verksamheter, att skapa förutsättningar för människor att tillsammans skapa utveckling och hållbar tillväxt. Jag har ett starkt framtids- och utvecklingsfokus, och ett långsiktigt perspektiv med helheten i fokus.

Regioner och kommuner har stora utmaningar framöver och även stora möjligheter. Som konsult på Public Partner kan jag använda mina erfarenheter och den kunskap jag byggt upp under många år till att i nära samarbete med våra uppdragsgivare bidra till deras utveckling och större nytta för deras invånare. Samtidigt får jag ta del av nya utmaningar, nya kulturer och nya situationer. Jag drivs av att ständigt lära nytt, att kunna göra skillnad och att aldrig stå still.

Catharina Lilja

E-post: catti@publicpartner.se
Telefon: 070 – 618 61 42

Catti Lilja är utbildad jurist och har lång och gedigen erfarenhet av att leda kunskapsintensiva och komplexa organisationer. Hon har stor erfarenhet och kunskap om förändringsledning, att driva utvecklingsfrågor inom näringsliv, akademi och offentlig sektor, liksom styrelsearbete.

MEDDELANDE