Att vara konsult i Public Partner.

En Public Partner-konsult verkar i roller som processledare, utvärderare, rådgivare, utredare eller coach. Att vara konsult i Public Partner ger:

• möjlighet att stödja förbättringen av offentligt finansierade organisationer.
• en plats att växa, som konsult och person – tillsammans, i ett stimulerande sammanhang och företag
• en självklar plats i bygget av koncept, metoder och erbjudanden – i nära samarbete med våra kunder

Som konsult i Public Partner
• Bidrar du till att vi stödjer varandras framgång
• Tar du ansvar för utveckling och mening
• Agerar du affärsmässigt.

Vi arbetar över hela landet i konsultroller som processledare, utvärderare, rådgivare, utredare eller coach. Våra uppdragsgivare är oftast ledare i kommuner, landsting, regioner eller i statliga organisationer. Närheten till politiken går igen i de flesta uppdrag. I Public Partner är samtliga konsulter såväl delägare som på heltid anställda i företaget.

LÄS MER

Våra konsulter är specialister inom olika områden men alla har en sak gemensamt – helhetssynen det vill säga insikten om att allt hänger ihop.

För oss utgör strategier, strukturer och människor ett sammanhang och en helhet. Allt med medborgarnyttan och kundnyttan som den röda tråden. Gott ledarskap och lyckat förändringsarbete kan göra skillnad på riktigt.

VÅRA KONSULTER