default-logo
31
AUG
2015

Styrning och ledning av trygghets- och säkerhetsarbetet

Posted By :
Comments : Off
Public Partner har genom åren stöttat flera kommunledningar i deras utveckling av sitt trygghets- och säkerhetsarbete. Utgångspunkten har ytterst varit att stärka styrning och ledning av arbetet för att bättre kunna förebygga och hantera oönskade skador, kriser och händelser om...
Läs mer >
26
AUG
2015

Söker du efter nya perspektiv på din organisations dilemman?

Posted By :
Comments : Off
Ställ upp en organisationskonstellation! Vi på Public Partner möter ofta exempel på systemdynamik i de organisationer vi arbetar med. De kan uttryckas på alla möjliga sätt: ”Hur vi än gör får vi inte ordning på kvalitetsmålen här”, ”Vi får inte enheterna att samarbeta, trots att...
Läs mer >
21
AUG
2015

Bjud in Anna Sandborgh. Låt henne inspirera er.

Posted By :
Comments : Off
Förslagsvis under rubriken Etik, juridik och politik – Hur går det ihop? Tankar och reflektioner av en praktiker. Anna var under många år kommundirektör i Karlstad och ordförande i kommun- direktörsföreningen i Sverige samt sakkunnig i kommunallagskommittén och uppskatta...
Läs mer >
19
MAJ
2015

Nu har Next Alumni haft sin andra träff!

Posted By :
Comments : Off
Den här gången deltog 18 deltagare från de tre tidigare programmen i Public Partners lokaler vid Slussen i Stockholm. Temat för vårt andra seminarium var ”Komplexitet som normaltillstånd och vad vi kan lära av andra”. Vår gäst denna gång var Eva Hamilton med en lång erfarenhet av...
Läs mer >
13
MAJ
2015

Lyft skolresultaten. Unik satsning i Väsby!

Posted By :
Comments : Off
Malin Danielsson och Lars-Johan Bastås från Public Partner processleder en unik satsning av Upplands Väsby kommun, ett ledarutvecklingsprogram för rektorer och förskolechefer i såväl kommunala som fristående skolor och förskolor. Målet är givet. Lyft skolresultaten i hela...
Läs mer >
02
APR
2015

Att flytta en hel stad

Posted By :
Comments : Off
Inbjudan till seminarium måndagen den 11 maj Om den världsunika flytten av Kiruna stadskärna – Ett seminarium med professor Göran Cars Kiruna står inför en utmanande uppgift när den gamla stadskärnan ska monteras ned och en ny stadskärna ska formas på en ny plats. 3 000 nya...
Läs mer >
25
MAR
2015

Välkommen Anna Sandborgh!

Posted By :
Comments : Off
Anna är fr o m 1 april ny delägare och konsult i Public Partner. Anna är en välkänd person i kommunsverige, med en bakgrund som kommundirektör i Karlstad under tjugo år och som mångårig ordförande i kommundirektörsföreningen i Sverige. På sin meritlista har Anna dessutom rollen...
Läs mer >
25
MAR
2015

Välkommen Krister Högne!

Posted By :
Comments : Off
Public Partner har startat ett samarbete med Krister och hans företag Digital Innovation. Krister hjälper företag och organisationer med att skapa bättre resultat i sina verksamheter och affärer med utgångspunkt från digitalisering och IT som möjliggörare. Krister bidrar ...
Läs mer >
11
NOV
2014

Nätverksträff med samhällsbyggnadsperspektiv

Posted By :
Comments : Off
I början av oktober bjöd vi in till en nätverksträff på temat ”Samhällsbyggnadsprocessen inför den nya mandatperioden – hur rustar vi oss”. I takt med att tillväxten koncentreras till ett fåtal 
områden i landet har samhällsbyggnadsfrågorna kommit allt mer i...
Läs mer >
11
NOV
2014

Valanalys – direkt efter valet!

Posted By :
Comments : Off
Den 18 september analyserades valresultatet vid ett välbesökt event hos Public Partner. Till hjälp hade vi av chefredaktörerna och ledarskribenterna Tove Lifvendahl, Svenska Dagbladet och Widar Andersson, Folkbladet. De politiska konsekvenserna av valresultatet diskuterades, på...
Läs mer >