default-logo
29
MAR
2016

Det amerikanska valet:
Så mycket mer än Clinton och Trump

Posted By :
Comments : Off
  Den 8 november avgörs vem som ska bli president i USA kommande fyra år. Samtidigt äger det också rum en rad andra val i USA, bland annat till kongressen. I representanthuset ska samtliga ledamöter väljas på två år. Då väljer man också en tredjedel av senaten för en...
Läs mer >
01
FEB
2016

Göteborg hjärta Public Partner!

Posted By :
Comments : Off
Public Partner har ett nytt ramavtal med Göteborgs stad och kommunerna i Göteborgsregionen från och med 2016! I upphandlingen fick vi högsta betyg av våra referenser. Vi är ödmjukt tacksamma för det och ser fram emot att stödja Göteborgs stad och kranskommunerna. Ramavtalet...
Läs mer >
27
JAN
2016

Budgetprocessen – kommunens blodomlopp!

Posted By :
Comments : Off
I kommuner, landsting och regioner jobbar man nu med mål och budget för 2017-2019. Public Partner har idag flera uppdrag i det sammanhanget. Vi slås av hur viktig denna årliga planeringsprocess är för en väl fungerande styrning och ledning. Här utvecklar Public Partners Mats...
Läs mer >
26
NOV
2015

Kommunledningen och digitaliseringen

Posted By :
Comments : Off
Public Partner har genomfört en undersökning bland drygt tjugo kommundirektörer i landet. Digitaliseringen betraktas som en av de viktigaste kommunledningsfrågorna. Däremot tycker man sig inte ha särskilt bra grepp om IT-frågorna i kommunen och vill på bättre sätt leda...
Läs mer >
14
OKT
2015

Välkommen Kajsa Montgomery

Posted By :
Comments : Off
Med 25 års erfarenhet av operativt och strategiskt utrednings- och förändringsarbete inom Verksamhetsutveckling och HR, är Kajsa ett värdefullt tillskott som konsult i Public Partner.  Kajsa har expertkunskap inom alla HR-processer och inom organisations- o...
Läs mer >
14
OKT
2015

Krister Högne – organisation, resultat och digitalisering

Posted By :
Comments : Off
Vi välkomnar Krister Högne som konsult i Public Partner. Krister har stor skicklighet att stödja organisationer, inom olika verksamhetsområden, med att uppnå förbättrade resultat där utgångspunkt tas från mål och visioner. Han stödjer utvecklingsarbetet längs hela kedjan från...
Läs mer >
16
SEP
2015

Projektleda för resultat

Posted By :
Comments : Off
Ett utvecklingsprogram för stabsspecialister som leder projekt Public Partners utvecklingsprogram bygger på en systemisk teoretisk grund som kopplas till deltagarnas egen praktik. Det som lärs in tas med ut i verkligheten och tillbaka igen för reflektion på utfallet och...
Läs mer >
14
SEP
2015

Hemtjänsten i utveckling

Posted By :
Comments : Off
Hemtjänsten är en viktig del av välfärdstjänsterna i en kommun. De ekonomiska förutsättningarna ser olika ut och det dagliga behovet av insatser från hemtjänstens sida varierar. En väl fungerande styrning och ledning av hemtjänsten kan betyda mycket för verksamhet och ekonomi....
Läs mer >
11
SEP
2015

Välkommen till Next Alumni torsdagen den 8 oktober!

Posted By :
Comments : Off
Nu är det snart dags för nästa Next Alumni-träff –ett nätverk öppet för alla som genomgått Next Public Management. Syftet är också detsamma som tidigare: Att erbjuda er en möjlighet till fortsatt påfyllning och möjligheter att både hålla liv i det nätverk ni skapat i den grupp ni...
Läs mer >
09
SEP
2015

Bjud in Anna Sandborgh. Låt henne inspirera er.

Posted By :
Comments : Off
Kanske under rubriken: Etik, juridik och politik – Hur går det ihop? Tankar och reflektioner av en praktiker Anna var under många år kommundirektör i Karlstad och ordförande i kommundirektörsföreningen i Sverige samt sakkunnig i kommunallagskommittén och uppskattad rådgivare och...
Läs mer >