default-logo
24
NOV
2016

Ta ledningen och makten över digitaliseringen

Posted By :
Comments : Off
Hösten 2015 fattade regeringen beslut om digital förnyelse av det offentliga Sverige. Kommundirektörer och andra ledande befattningshavare i offentliga organisationer vittnar nu om hur kritiskt det är att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. En del vittnar till och med om...
Läs mer >
17
NOV
2016

Public Partners syn på ledarskap och ledarutveckling

Posted By :
Comments : Off
Styrning och ledning är abstrakta ting. Det handlar om förflyttningar, i de alla flesta fallen förflyttningar av immateriellt slag; Tankar, föreställningar, värderingar, uppfattningar. Ledarutveckling handlar inte minst om att göra komplexa miljöer och sammanhang begripliga,...
Läs mer >
27
OKT
2016

Regionbildning pågår!

Posted By :
Comments : Off
Introduktion. Vid Public Partners seminarium om regionfrågan diskuterades vilka möjligheter som öppnar sig när det regionala utvecklingsansvaret flyttas från länsstyrelserna till regionalt förtroendevalda. Landstingspolitiker som traditionellt arbetet med utgiftspolitik behöver i...
Läs mer >
21
OKT
2016

Trollhättans stadsresa – industristad i omvandling

Posted By :
Comments : Off
Public Partner och Högskolan i Väst uppmärksammar Trollhättans stadsresa – industristad i omvandling Roland Lexén, konsult på Public Partner och expert inom regional utveckling och tillväxt, uppväxt i Trollhättan resonerar om Trollhättans ”resa” som stad under 100 år ur ett...
Läs mer >
05
AUG
2016

Kommuner, landsting och regioner som spelledare

Posted By :
Comments : Off
Under de många år jag arbetat i olika roller med lokal och regional utveckling har allt fler bilder av ett tudelat Sverige vuxit fram. För att bara nämna ett exempel: över hälften av befolkningen i Sverige bor i de tre storstadslänen och sedan millennieskiftet har befolkninge...
Läs mer >
14
JUN
2016

Debatt: Låt toppolitiker bli bättre ledare

Posted By :
Comments : Off
Nyligen publicerade Dagens Samhälle ett uppmärksammat debattinlägg av Public Partners Anna Sandborgh och Roger Johansson. Nedan kan du läsa debattinlägget i din helhet: Ledarskap. Kraven på att en kommunstyrelseordförande ska visa och utöva gott ledarskap är höga. Det tas för...
Läs mer >
10
MAJ
2016

Inkludera hela systemet i er skolutveckling!

Posted By :
Comments : Off
Ansvaret för skolans utveckling och ytterst för elevernas resultatuppfyllelse vilar på såväl rektorer och förskolechefer som på förtroendevalda och tjänstemän inom förvaltningen. Forskningen talar ett tydligt språk; Samarbetet mellan dessa ansvarsnivåer har stor påverkan p...
Läs mer >
27
APR
2016

Sanningens ögonblick för allmännyttan?

Posted By :
Comments : Off
- hur skapa engagemang och bygga hållbarhet?
Läs mer >
Anders Ottensten
19
APR
2016

Hur ska vi ha det med varandra?

Posted By :
Comments : Off
En evig fråga i kommunerna är den om rollerna. Det har gjorts många försök att reda ut vad som är politik och vad som är profession. Genom utredningar, förtydligade delegationsordningar med mera. Begreppen vad och hur har ofta lyfts fram som en lösning på frågan om roller. Men...
Läs mer >
31
MAR
2016

Tänker du ta steget vidare och gå ett toppledarprogram?

Posted By :
Comments : Off
Kanske står du inför ett omfattande förändringsarbete eller är ny i en utmanande roll. Eller behöver du bara påfyllning i din ledarroll? Public Partners ledarutvecklingsprogram NEXT är ett alternativ för dig, dina chefer och nyckelpersoner. Läs mer
Läs mer >