Utbilda nya styrelsemedlemmar för ett aktivt ägande

Efter valet tar nya ledamöter plats i kommunala bolagsstyrelser. Många av dem behöver utbildning för att klara av sina nya uppdrag. Vem vänder ni er till för att ge dem rätt förutsättningar för att lyckas?

Public Partner är ett konsultföretag med inriktning på styrning och ledning av offentligt finansierade organisationer samt företag med samhällsuppdrag. Vi har lång erfarenhetav att utveckla ägar- och bolagsstyrning i kommunal miljö. Tillsammans med oss ger du nya styrelsemedlemmar god kunskap om ägar- och bolagsstyrning, med insikt i såväl kommunallagen och aktiebolagslagens villkor.

Vi skräddarsyr en utbildning utifrån era behov och lokala förutsättningar. Allt för att stärka den värdeskapande dialogen mellan ägare och bolag. Med oss blir det lättare att förverkliga morgondagens samhälle.

Ta en första kontakt i dag för att få veta mer!

Mats Carlström

MATS CARLSTRÖM

mats@publicpartner.se
Telefon: 072 – 741 48 77

STEFAN SORPOLA

stefan@publicpartner.se
Telefon: 076-880 58 64

Vår affärsidé uttrycker syftet med konsultföretaget Public Partner:

Att för ledningarna i offentligt finansierade organisationer erbjuda kvalificerat konsult­stöd så att de kan utveckla sin styrning och ledning och därigenom skapa goda resultat i ett föränderligt samhälle.

VÅRA HÖRNSTENAR