Välkommen Ann-Sofie Hedenström!

Den 1 augusti förstärks Public Partner med ytterligare en delägare och konsult. Ann-Sofie Hedenström har arbetat inom kommunal sektor i över två decennier varav 15 år som chef på olika befattningar i både små och medelstora kommuner.

Ann-Sofie har arbetat som tf kommundirektör, chef för kommunledningskontor, administrativ chef och näringslivssamordnare. Arbetet har bedrivits i både små och medelstora kommuner och inneburit diversifierade arbetsuppgifter inom en mängd olika kompetensområden. Från den mindre kommunen har hon fått med sig bredden i de frågeställningar som en kommun arbetar med och från den större kommunen vikten av strategisk styrning och ledning för att skapa utveckling.

Ann-Sofie har arbetat som chef och ledare på samtliga nivåer inom kommunal sektor, kommunsekreterare, näringslivsfrågor, strategiska HR-frågor; kompetensförsörjning, arbetsmiljö, löneprocess och jämställdhetsfrågor. Hon har fungerat som projektledare för både kommunala, regionala och internationella projekt, med mera.

– Ofta sägs att offentlig sektors styrka är att det finns en möjlighet att få vara en del av något viktigt, något äkta. Det är även det som fått mig att stanna inom sektorn i över två decennier varav 15 år som chef. Offentlig sektors affärsidé är bästa tänkbara verksamhet för de pengar de har, vilket till största delen består av skattemedel. Kommuner och regioner har ett enormt ansvar för samhällsutvecklingen och det är där den representativa demokratin sker nära medborgarna och deras vardag. I Public Partner får jag möjlighet att fortsätta vara en del av demokratibranschen och bidra till samhällsutvecklingen inom offentlig sektor, säger Ann-Sofie.

Vi är glada att önska Ann-Sofie välkommen som en i teamet på Public Partner!

AKTUELLT

Välkommen som ny konsult – Mia Enander Lanner

Public Partner växer och hälsar Mia Enander Lanner välkommen som nya konsult. Mia har mer än 15 års erfarenhet av att leda både chefer och medarbetare i systematiskt arbetsmiljö- och kvalitetsarbete, intern styrning och kontroll, organisations- och verksamhetsutveckling.

Public Partner bjuder in till eftervalsanalys

Knappa fyra dagar efter att vallokalerna stängt och när onsdagsrösterna precis är räknade bjuder Public Partner in till eftervalsanalys. Har vi ett valresultat som ger ännu en mandatperiod med utmanande parlamentariskt läge nationellt? Blir det ännu fler ovanliga koalitionsbildningar i kommuner och regioner och fler politiska styren i minoritet? Finns det risk för extraval? Hur tänker politikerna vid förhandlingsborden just nu? Public Partner bjuder in till eftervalsanalys den 15 september.

Christina Jörhall ny konsult hos Public Partner

Nu välkomnar vi Christina Jörhall som associerad konsult hos Public Partner. Christina är verksam i det egna bolaget Avantina AB och har dessförinnan arbetat tolv år som kommunikationsdirektör i Region Jönköpings län. Hon har också haft motsvarande roll på kommunal nivå.

Se eventet – Ledarskap i politiskt styrda organisationer

Den 15 juni kl 16.30-18.30 bjöd Public Partner in till ett event om ledarskap i politiskt styrda organisationer. Deltog gjorde Christian Jacobsson, leg psykolog och docent i psykologi vid Göteborgs universitet, Staffan Isling VD på SKR, Hillevi Engström, VD på Trygghetsstiftelsen samt Fredrik Jarl, KSO i Gagnef.