Välkommen Ann-Sofie Hedenström!

Den 1 augusti förstärks Public Partner med ytterligare en delägare och konsult. Ann-Sofie Hedenström har arbetat inom kommunal sektor i över två decennier varav 15 år som chef på olika befattningar i både små och medelstora kommuner.

Ann-Sofie har arbetat som tf kommundirektör, chef för kommunledningskontor, administrativ chef och näringslivssamordnare. Arbetet har bedrivits i både små och medelstora kommuner och inneburit diversifierade arbetsuppgifter inom en mängd olika kompetensområden. Från den mindre kommunen har hon fått med sig bredden i de frågeställningar som en kommun arbetar med och från den större kommunen vikten av strategisk styrning och ledning för att skapa utveckling.

Ann-Sofie har arbetat som chef och ledare på samtliga nivåer inom kommunal sektor, kommunsekreterare, näringslivsfrågor, strategiska HR-frågor; kompetensförsörjning, arbetsmiljö, löneprocess och jämställdhetsfrågor. Hon har fungerat som projektledare för både kommunala, regionala och internationella projekt, med mera.

– Ofta sägs att offentlig sektors styrka är att det finns en möjlighet att få vara en del av något viktigt, något äkta. Det är även det som fått mig att stanna inom sektorn i över två decennier varav 15 år som chef. Offentlig sektors affärsidé är bästa tänkbara verksamhet för de pengar de har, vilket till största delen består av skattemedel. Kommuner och regioner har ett enormt ansvar för samhällsutvecklingen och det är där den representativa demokratin sker nära medborgarna och deras vardag. I Public Partner får jag möjlighet att fortsätta vara en del av demokratibranschen och bidra till samhällsutvecklingen inom offentlig sektor, säger Ann-Sofie.

Vi är glada att önska Ann-Sofie välkommen som en i teamet på Public Partner!

AKTUELLT

Se eventet – Ledarskap i politiskt styrda organisationer

Den 15 juni kl 16.30-18.30 bjöd Public Partner in till ett event om ledarskap i politiskt styrda organisationer. Deltog gjorde Christian Jacobsson, leg psykolog och docent i psykologi vid Göteborgs universitet, Staffan Isling VD på SKR, Hillevi Engström, VD på Trygghetsstiftelsen samt Fredrik Jarl, KSO i Gagnef.

Välkommen Ann-Sofie Hedenström!

Den 1 augusti förstärks Public Partner med ytterligare en delägare och konsult. Ann-Sofie Hedenström har arbetat inom kommunal sektor i över två decennier varav 15 år som chef på olika befattningar i både små och medelstora kommuner.