Introduktionsutbildning – Förändringsledare i offentlig verksamhet – 9/6 – Public Partner Academy

Världen omkring oss förändras i en takt som tycks gå allt fortare. Detta ställer allt högre krav på din och dina medarbetares anpassningsförmåga. Oavsett om det gäller förmågan att hantera oväntade krav, eller att ta er an planerade förändringar. Under denna halvdag får du verktyg som gör dig mer redo att leda förändring.

Dagligen utsätts organisationer för utmaningar som kräver omedelbara anpassningar eller mer planerade förändringar av verksamheten. Att hantera detta tillsammans med den dagliga driften är en krävande uppgift för dig som ledare.

Det finns redan en uppsjö teorier, mallar och metoder som all akan hjälpa dig att bli en bättre förändringsledare. Här sätter vi fokus på vilka egenskaper, både hos dig själv och i din organisation, som ger en bättre förmåga att hantera förändring.

Hur ska du som ledare anpassa dig för att skapa en trygg miljö? Vilka hot och möjligheter skapas inför en förändring? Vilka andra personer behöver engageras i ett lyckat förändringsarbete? Frågor som den här utbildningen ger dig svar på.

Under denna halvdag ger vi en orientering av några modeller och mallar som du kan använda för att leda en förändring. Men framförallt lägger vi tyngden på din roll som ledare i att skapa en miljö där dina medarbetare är redo att utvecklas.

Du kommer bland annat introduceras i:

  • På vilket sätt du skapar en trygg miljö för dina medarbetare att acceptera en förändring.
  • Hur du själv kan förbereda dig på en oväntad förändring.
  • Vilka teorier och metoder du kan ta hjälp av.
  • Hur du kan tänka för att ställa om din organisation att vara mer redo för anpassningar.
  • Att kunna identifiera behov som finns i din organisation för att göra er mer beredda på förändring.

Utbildningsledare Krister Högne

Krister har en mångårig bakgrund som organisationskonsult, rådgivare, företagsledare och utbildare. Han är certifierad i förändringsledning och agilt ledarskap. Hans uppdragsprofil har fokus på utveckling av offentliga verksamheter med digitaliseringens möjligheter som metod. Han engageras som rådgivare, coach och löpande förändringsstöd av organisationers ledningar. Han har bland annat som konsult en ledande roll i att integrera digitaliseringens möjligheter i flera svenska kommuner, regioner och universitet i deras utvecklingsresor.


LÄS MER OCH BOKA

AKTUELLT

I huvudet på VD, 14 oktober 2022

I mitt huvud snurrar två enkla tankar som handlar om förmågor som jag anser att varje organisation kontinuerligt behöver jobba med för att möta sina utmaningar, nämligen [...]

Välkommen som ny konsult – Mia Enander Lanner

Public Partner växer och hälsar Mia Enander Lanner välkommen som nya konsult. Mia har mer än 15 års erfarenhet av att leda både chefer och medarbetare i systematiskt arbetsmiljö- och kvalitetsarbete, intern styrning och kontroll, organisations- och verksamhetsutveckling.