Vi söker konsulter till chefsuppdrag i offentliga verksamheter och företag med samhällsuppdrag

Vill du bidra med dina chefserfarenheter i meningsfulla uppdrag som syftar till att säkerställa styrning och ledning av offentliga verksamheter och därigenom stärka tilliten till samhällskontraktet? Har du minst 5-7 års egen chefserfarenhet i kommun, region eller i andra offentliga verksamheter? Då vill vi komma i kontakt med dig för kommande samarbeten.

Public Partner är dedikerad till att bidra med konsultstöd till just offentliga verksamheter. Det är där vi är förankrade, det är där vi är kända, det är det som vi brinner för. Och det är allt vi gör.

Vi ser att nya utvecklingssituationer och förutsättningar utmanar det befintliga ledarskapet. Då finns det konkret nytta som vi kan göra genom att erbjuda konsulter till chefsuppdrag i olika interimistiska lösningar. Välkommen att följa med oss på den resan framöver!

Våra uppdragsgivare efterfrågar konsulter inom olika chefsroller däribland

  • Övergripande chefsroller som till exempel kommundirektör, ekonomichef, kanslichef, HR-/personalchef, IT-/digitaliseringschef
  • Förvaltningsledande roller som till exempel förvaltningschef, avdelningschef och enhetschef

Rollen som konsult i chefsuppdrag via oss

När du går in i tidsbegränsade chefsuppdrag via oss så får du möjlighet att utifrån dina erfarenheter bidra till ledarskap i olika verksamheter. Uppdragen kan innehålla personal-, verksamhets- och ekonomiskt ansvar för en verksamhet. Uppdragens omfattning varierar mellan 50-100% av normal arbetstid beroende på karaktären av uppdraget. Tillsammans med oss upprättar vi en kvalitetssäkringsplan som hjälper dig att bli framgångsrik i dina chefsuppdrag, vilket dessutom möjliggör att du kan utvecklas personligen tillsammans med oss samt stärker ditt varumärke inför framtiden.

Hur fungerar det?

  • Vi sköter alla affärskontakter med uppdragsgivaren som till exempel förfrågningar, avtal, arvoden och uppföljning av uppdragen
  • Du är tillgänglig för rekryteringsprocesser i form av till exempel utarbetande av underlag, deltar på intervjuer, lämnar referenser
  • Vi upprättar ett avtal med dig som reglerar arvoden, tidsaspekter och övriga villkor i form av ett underkonsultsavtal
  • Du levererar enligt uppdragsbeskrivning med överenskommet stöd från oss.

Vi tar löpande emot intresseanmälningar  och de innebär inget bindande åtagande för dig.

Skicka din intresseanmälan till: info@publicpartner.se

Frågor

Krister Högne, VD Public Partner Group, 073 020 84 32

AKTUELLT

I huvudet på VD, 14 oktober 2022

I mitt huvud snurrar två enkla tankar som handlar om förmågor som jag anser att varje organisation kontinuerligt behöver jobba med för att möta sina utmaningar, nämligen [...]

Välkommen som ny konsult – Mia Enander Lanner

Public Partner växer och hälsar Mia Enander Lanner välkommen som nya konsult. Mia har mer än 15 års erfarenhet av att leda både chefer och medarbetare i systematiskt arbetsmiljö- och kvalitetsarbete, intern styrning och kontroll, organisations- och verksamhetsutveckling.