Dags att planera er politikerutbildning – men hur görs det enklast och bäst?

Halvdagsutbildning 11:e och 17:e maj

Under denna halvdagsutbildning kan du få en bra start i planeringen av en effektiv politikerutbildning i din kommun. Halvdagen ger dig verktygen att sätta samman en utbildning som är enkel att ge utifrån förutsättningarna i din kommun.

I höst står ett nytt val för dörren och det är bråda dagar fyllda av planering inför hösten för dig som tjänsteperson i en kommun. Efter valet väntar uppgiften att snabbt och effektivt ge nya förtroendevalda i fullmäktige och nämnder rätt kunskap och förutsättningar att ta sig an det politiska arbetet. Men vad ska ett bra utbildningspaket innehålla och hur förmedlas det på bästa sätt?

Vilka moment bör utbildningen innehålla? Hur ska du tänka för att lägga upp varje moment på bästa sätt? Vilka delar i utbildningen är det en fördel att göra själva och till vilka delar passar det bra att ta in extern kompetens? Vilka möjligheter ger digital teknik?

Utbildningsledarna Mats Carlström och Sofia Spolander har båda arbetat som tjänstepersoner inom kommun och region. Tillsammans har de samlat erfarenheter från vardagen som omvandlats till konkreta tips och råd som du tar med dig hem. De ger dig en inspirerande dag med exempel från olika kommuner i landet, stora som små, goda som mindre lyckade.

Du kommer att lära dig:

  • Vad en politikerutbildning bör innehålla.
  • Hur du identifierar särskilda behov i din kommun.
  • Hur du på bästa sätt lägger upp utbildningen.
  • Vilka delar ni själva bör hålla i och vilka delar som kan tjäna på extern kompetens.
  • Vilka kunskaper och färdigheter som är viktiga att förmedla från start och hur kan de kompletteras senare.
  • Hur du kan inspireras av andra.
  • På vilket sätt digital teknik kan underlätta och i vilken form.

En bra start på samarbetet mellan tjänstepersoner och politiker lägger grunden för det goda politiska samtalet i sammanträdeslokaler och arbetsrum. Med rätt politikerutbildning kan du ge din organisation en riktigt bra start efter valet.

För vem passar utbildningen?

Utbildningen passar dig som ​​tjänsteperson med ansvar för utbildning, kanske har du en titel som kommunsekreterare, nämndsekreterare eller kanslichef.

Läs mer och boka din plats här:

AKTUELLT

I huvudet på VD, 14 oktober 2022

I mitt huvud snurrar två enkla tankar som handlar om förmågor som jag anser att varje organisation kontinuerligt behöver jobba med för att möta sina utmaningar, nämligen [...]

Välkommen som ny konsult – Mia Enander Lanner

Public Partner växer och hälsar Mia Enander Lanner välkommen som nya konsult. Mia har mer än 15 års erfarenhet av att leda både chefer och medarbetare i systematiskt arbetsmiljö- och kvalitetsarbete, intern styrning och kontroll, organisations- och verksamhetsutveckling.