En ägarstyrning för stärkt samhällsnytta och bättre samspel

Det finns flera skäl till att utveckla ägarstyrningen. Värna och säkerställa demokratin är ett av skälen, att förvalta och omhänderta de stora värden som kommunala bolag utgör är ett annat. Vi är övertygade att det går att få ut ännu mer kraft och värdeskapande genom ett bättre samspel mellan kommun och bolag och framför allt genom ett aktivt ägande.

Förutsättningarna för kommunalt ägda bolag ser olika ut beroende på kommunkoncernens storlek, geografiskt läge samt politisk majoritet. Det är ett möte mellan helt olika logiska system. Det politiska systemet bygger på konflikt utifrån olika politiska ståndpunkter medan ett aktiebolag agerar utifrån ett annat system med en egen lagstiftning med bolagets bästa i fokus. Det som förenar systemen är det gemensamma uppdraget att leverera samhällsnytta.

I våra uppdrag ser vi på Public Partner stor potential för fler kommuner att utveckla sin ägarstyrning. Vi får ofta rollen som processledare i syfte att skapa förutsättningar för en samlad ägarstyrning. Detta i relation mellan kommun och bolagssfär och/eller mellan enskilda bolag. En viktig framgångsfaktor, i våra uppdrag, är att uppdragsgivaren äger sin egen förflyttning över delar och helhet. Public Partner är angelägna om att säkerställa en över tid hållbar förändring kring kommunal ägarstyrning. De kommunala bolagen spelar en central och viktig roll i samhällsbygget.

Public Partner har lång erfarenhet av att hjälpa kommunala bolag med deras utveckling, vi kan styrning och ledning i kommunal sektor och förstår det system som bolagen navigerar i.

Just nu inleder vi ett samarbete kring detta tillsammans med Sobona, Kommunala Företagens Arbetsgivarorganisation, här kan du läsa mer om och ta del av ett unikt erbjudande kring ägarstyrning.

Är du också nyfiken på att veta hur du kan utveckla din ägarstyrning, tveka inte att kontakta oss.

Kontaktpersoner på Public Partner:

Mats Carlström, mats@publicpartner.se
Mikael Gustavsson Roxell, mikael@publicpartner.se
Helena Sjöholm, helena@publicpartner.se

AKTUELLT

I huvudet på VD, 14 oktober 2022

I mitt huvud snurrar två enkla tankar som handlar om förmågor som jag anser att varje organisation kontinuerligt behöver jobba med för att möta sina utmaningar, nämligen [...]

Välkommen som ny konsult – Mia Enander Lanner

Public Partner växer och hälsar Mia Enander Lanner välkommen som nya konsult. Mia har mer än 15 års erfarenhet av att leda både chefer och medarbetare i systematiskt arbetsmiljö- och kvalitetsarbete, intern styrning och kontroll, organisations- och verksamhetsutveckling.